Le Tram

Cảm ơn thầy Nguyễn Hiển đã nhiệt tình chia sẽ những bài học vô cùng hữu ích và giá trị trong khóa học Google Adwords Bán hàng, em hy vọng rằng sau khóa học sẽ áp dụng những kiến thức này vào việc kinh doanh dể ngày càng hiệu quả hơn.

Xác thực tại đây!

Chat Facebook