LE Nguyen

Sau khóa học về Google Adwords tôi thực sự đã thấy được những điều cần thiết để tối ứu sức mạnh của gã khổng lồ tìm kiếm giúp cho tôi có thể quảng cáo về sản phẩm của công ty mình tốt nhất.
Xin cám ơn thầy Nguyễn Hiển Adwords về những kiến thức đó. Nếu có khó khăn trong việc Quảng cáo, Bán hàng nên đến và tìm hiểu.

https://www.facebook.com/lxn.nguyen/posts/885114331559126

Chat Facebook