Lê Hữu Tuấn

Hôm nay ngày chủ nhật
Tớ đi học ét uốt
Biết thêm nhiều chiến lược
Cụ Nguyễn Hiển rất hay
Cần phải làm quen tay
Để giúp cho người tiếp.

Bạn nào muốn thực hành Adw và join vào team “Champion” thì comment cái nhá ka ka ka ka.

Xác thực tại đây!

Chat Facebook