Đèo Thị Kim Oanh

Thầy giáo rất nhiệt tình và chi tiết. Các bạn trợ giảng hỗ trợ rất nhiệt tình. Hi vọng em sẽ thẩm thấu hết nhanh để học lớp nâng cao .DSCN0609

Chat Facebook